Transparens

Meritis affärsmodell bygger på trovärdighet. Därför arbetar vi med transparens och en prismodell utan dolda kostnader.

Enkelhet

Vår affärsmodell systematiserar och analyserar marknaden. Du skall på ett enkelt sätt förstå det du köper.

Kvalite

Du får kontinuerlig information utifrån vårt kvalitetssystem som har utvärderats under en längre tid.

Affärsidé

Genom vårt unika kvalitetsystem utvärderar vi de obligationer som kan ge jämn avkastning till rätt pris.

Kvalitetssystem

Med Meritis system kan du känna dig trygg För att bli godkänd måste bolagen ha grönt ljus eller som lägst gult ljus. Rött ljus innebär att obligationen inte klarar av Meritis kvalitetssystem och därmed inte finns med som alternativ.

kvalietetssytem