Aktiv marknadsbevakning

Steg två i vårt erbjudande består i att vi bevakar och följer upp de obligationer som vi anser prisvärda. När obligationspriset når vårt målpris faller de ur vår lista över prisvärde obligationer. Samtliga Meriti Plus medlemmar kommer att få ta del av den informationen och får själva värdera om de vill agera med försäljning av sitt innehav eller ligga kvar.

marknad

Grafen nedan visar det extravärde som Meriti skapar genom att ha en viss aktivitet i obligationsportföljen. Den streckade linjen visar kupongavkastning av en obligation med 6% kupong under fyra år. Den blå-gula-gröna linjen visar avkastningen om man är aktiv och får med sig en prisuppgång på ca 2% per år utöver en kupongavkastning på 6%. Meriti kan således skapa en meravkastning utan att risken ökar.