Vad är en företagsobligation?

Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, enkelt skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation).

Ovan ser du ett exempel:

1.       Kund (FN i detta fall) har stora transportbehov
2.       Shipping AB bygger ett specialanpassat fraktfartyg mot garantier om långt avtal med FN
3.       Shipping AB lånar upp kapital för at bygga fartyget – Meriti med flera fångar upp intresse i marknaden
4.       Investerare lånar ut kapital och mottar ränta löpande
5.       Långivarna har säkerhet i fartyget om Shipping AB inte klarar att fullfölja betalningarna för obligationen