Kontakt

Du når oss på följande adresser:

Södra Gubberogatan, 416 63 Göteborg
Telefon: +46 (0) 31 760 70 14/15
Fax: +46 (0) 31 83 15 65

 Vill du få personlig kontakt eller information kontakta någon av oss: 

ni 85

Rikard Nagy

Rikard har dryga 20-års erfarenhet av försäkringsbranschen. Arbetar sedan mitten av 1990-talet i huvudsak med pensions och investeringsfrågor för ägarledda bolag.

info@meriti.se

 Utbildning

 • InsureSec licens för Försäkringsförmedling
 • InsureSec licens för Fondandelsförmedling
 • Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg
 • IFU Diplomerad Liv & Fondandels förmedling
 • Studier på Colorado College U.S.A
 • Utbildning i försäljning på Sällma AB
 • Gymnasieekonom

Anställningar

 • Verksam som förmedlare och delägare i Nordic Insurance & Benefits AB (02-)
 • Verksam som försäkringsmäklare i Delphi Försäkringsmäklare (98-02)
 • Verksam som försäkringsmäklare i Alström Halldén & Parntners AB (95-98)
 • Försäljningskonsult (91-95)

ni 52


Kenneth Granholm

Kenneth har dryga 30-års erfarenhet av försäkringsbranschen. I grunden diplomerad fältman på såväl liv-och pension som sakförsäkringsområdet. Verkade som Distriktschef och Generalagent innan han 1992 blev fond- och livläkare. Arbetar sedan slutet av 1980-talet i huvudsak med pensions och investeringsfrågor för ägarledda bolag, utlandsanställd personal (och HR-avd) samt professionella idrottare.

info@meriti.se

Utbildning

 • InsureSec licens för Försäkringsförmedling
 • InsureSec licens för Fondandelsförmedling
 • SwedSec licens för Avancerad investeringsrådgivning
 • IFU Diplomerad Liv och Pension 1976
 • IFU Diplomerad Sakförsäkring 1976

Anställningar

 • Verksam som förmedlare och delägare i Nordic Insurance & Benefits AB (02-)
 • Försäkringsmäklare och delägare i Delphi Försäkringsmäklare KB (93-02)
 • Generalagent/entreprenör RKA (91-93)
 • Distriktschef RKA (88-91)
 • Distriktschef Folksam (79-88)
 • Distriktschefsaspirant Folksam (75-78)

christian 1a[1]

Christian Klausson

Christian har under 10 års tid arbetat med en egen investeringsportfölj med huvudsaklig inriktning på företagsobligationer.

info@meriti.se