Om oss

Marknaden för företagsobligationer har i Sverige och Norden varit snabbt växande och kommer att vara så framöver. Skälet beror till största del på de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel 3) för banksystemet vilket gör att företagen måste hitta andra finansieringsmöjligheter för upplåning.

De etablerade aktörerna har ofta ett begränsat utbud och prissättningen är inte alltid transparent. Detta har Finansinspektionen reflekterat över under det senaste året. Det är en av anledningarna till att vi startade vi Meriti.

Vi erbjuder våra kunder information om prisvärda obligationer som tagits fram genom ett väl utarbetat kvalitetssystem. Vi lämnar löpande transparent information om vad som händer på obligationsmarknaden och vår vision är att företagsobligation skall vara en naturlig del i en diversifierad investeringsportfölj.

Vi vill skapa en bas och plattform för dig som kund där du genom ett exklusivt medlemskap, Meriti Plus, får ta del av den senaste informationen om obligationsmarknaden.

Vi som står bakom Meriti har egna erfarenheter av obligationsmarknaden och vet vilka behov som finns.

Vår devis ”jämn av kastning till rätt pris”, är ett begrepp vi står bakom och har som drivkraft i vår verksamhet.