Meriti Plus+ -Vårt exklusiva affärsnätverk

Som Meriti Plus medlem blir du inbjuden till rundabordssamtal där du får den senaste informationen om aktie- och obligationsmarknaden. Dessutom har du möjlighet att ta del av andra entreprenörers affärserfarenheter och dela med dig av dina.

Vi som står bakom Meriti har egna erfarenheter av obligations- och aktiemarknaden och vet vilka behov som finns.   Vår devis ”jämn avkastning till rätt pris” är ett begrepp vi står bakom och har som drivkraft i vår verksamhet.

Våra investeringskoncept är användbara såväl för privata-, kassa- samt pensionsinvesteringar.

Som medlem i Meriti får du bl a följande:

  • Vecko-e-mail om obligationer och aktier
  • Dagligt e-mail om makro, aktie- och obligationsmarknaden
  • Rundabordssamtal med andra medlemar och experter

Läs mer om Meriti Plus+ på hemsidan

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

1 + 7 = ?