Meriti vårt kapitalförvaltningskoncept

Vår ide – jämn avkastning till rätt pris inom obligations- och aktieförvaltning

Vi har specialiserat oss på följande produkter:

  • Högutdelande aktieförvaltning på den nordiska marknaden
  • Obligationer noterade på den institutionella marknaden
  • Trendförvaltning med makroperspektiv
  • Onoterade värdepapper

Vi ger dig möjlighet att först få en second opinion på din nuvarande kapitalförvaltning.

Mer information:

Meritis kvalitetserbjudande bygger på trovärdighet. Vi systematiserar och analyserar marknaden för att du hela tiden skall förstå vad du köper. Våra analyser bygger på långsiktigt marknads- och konjunkturfokus för att säkerställa kvalitet. Därför har Meriti utvecklat ett kvalitetssystem som efter många års marknads- och analyserfarenhet har resulterat i en enkel och slagkraftig modell. Modellen är utformad för att få en förståelse för analysen.

Steg två i vårt erbjudande består i att vi bevakar och följer upp de obligationer och aktier som vi anser prisvärda. När målpris nås faller de ur vår lista över prisvärda värdepapper. Vid ett scenario av sämre utveckling kan aktier och obligationer avyttras.

Analysen skall sedan ställas i relation till möjlig direktavkastning/kupong samt likviditetsaspekter för att få vår uppmärksamhet. En aktie eller obligation som inte hamnar på rött i någon av kriterierna, kvalificerar för vidare analys.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

6 + 1 = ?