Obligationer i Nordeuropa

Vi har utvecklat ett kvalitetssystem för att värdera stabiliteten och kreditvärdigheten i en obligation. Många års marknads- och analyserfarenhet har resulterat i en enkel men slagkraftig modell som vilar på fem kriterier, soliditet, betalningsförmåga, stabilitet i intäkter, ägare, och lånevillkor. En obligation som inte hamnar på rött i någon av kriterierna kvalificerar för vidare analys. Ju mer grönt desto kreditvärdigare obligation. Kreditvärdigheten skall sedan ställas i relation till obligationens yield (ränta) för att få vår uppmärksamhet.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

1 + 3 = ?