Onoterade värdepapper

Vi utvärderar kontinuerligt onoterade värdepapper åt våra kunder för att minimera risker och skapa god riskjusterad avkastning. Utvärderingen ställs i relation till möjlig avkastning/kupong i förhållande till risknivå och likviditetsaspekter. Vi ser även på aspekter som dolda avgifter samt inlåsningar i svårbegripliga avtal.

Vi ser på din totala investeringssituation för att skapa en långsiktigt optimal lösning såväl privat, företags som pensionslösningar.   Vi har ett nära samarbete med Kaptena för att nå en optimal skattesituation.

Schablonbeskattning genom försäkring på onoterade värdepapper

Schablonbeskattning genom försäkring på onoterade värdepapper bygger på att du som har okvalificerade värdepappersinnehav kan nyttja en schablonbeskattning genom en försäkringslösning i försäkringsbolaget Danica.   Vi har ett nära samarbete med bolaget Kaptena.

Lösningen riktar sig till de som:

 • Önskar skapa sitt eget ”investmentbolag”
 • Äger eller avser att förvärva onoterade värdepapper
 • Står inför eller nyligen har startat verksamhet
 • Inom några år planerar att sälja onoterade värdepapper

Försäkringslösningen innebär att:

 • Vinster, utdelningar och räntor är skattefria
 • En låg årlig avkastningsskatt i en kapitalförsäkring ersätter kapitalvinstskatten
 • Försäkringen är flexibel, värdepappren kan när som helst säljas
 • Som största ägare i din Danica försäkring kan du utöva rösträtt genom fullmakt
 • Värdepappren kan apporteras in
 • Värdepappren värderas fyra gånger per år
 • Värdepappren måste vara okvalificerade
För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

5 + 0 = ?