Trendförvaltning med makroperspektiv

Syftet är att ge investerare en effektiv och bred allokering mot de globala tillgångsmarknaderna såsom aktier, obligationer, råvaror och fastigheter. Målsättningen är en god riskjusterad avkastning över tid.

Förvaltningen är Trenddriven, det vill säga letar efter marknader, regioner och sektorer som av olika omständigheter har blivit köpvärda och är inne i en positiv trend. Produkten är global och förvaltarna kan välja att ta exponering mot en region genom ETF, ett certifikat eller en fond. Förvaltarna kan växla mellan att ha noll till 75 % i aktiemarknaden, noll till 30 % i råvarumarknaderna och noll till 100 på obligationsmarknaden. Valuta exponeringen skall utgöras av minst 50 % SEK och max 35 % i en valuta utom SEK.

Förvaltaren utbyter idéer och håller investeringskommittén uppdaterad på positioneringen och utvecklingen. Risknivån ligger i linje med andra blandfonder med risk 4-5 på en 1-7 gradig skala.

För ytterligare information fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Skicka mail till oss

0 + 3 = ?