Om oss

Meriti AB är ett nyskapande finanshus vars mål är att förnya och förbättra villkoren på den svenska finansmarknaden. Vår affärsidé är att ta ställning för alla investerare, att behandla dem rättvist och att ge dem den bästa möjligheten att nå sina finansiella mål.

Meritikoncernen har verkat via rådgivningsföretaget NiB (Nordic Insurance & Benefits AB) sedan 2002, och förvaltar numera drygt 9 miljarder kronor i aktier, räntebärande instrument och andra unika investeringar.

Meritikoncernen inbegriper nedanstående dotterbolag, vardera specialiserat på en viss typ av finansiell verksamhet. Erforderliga tillstånd från Finansinspektionen finns hos de bolag som bedriver tillståndspliktig verksamhet.