VÅRT ERBJUDANDE
Meriti är NIB’s förvaltningskoncept för obligations- och aktieförvaltning inom såväl noterade som onoterade bolag. Vi ser till helheten och utvärderar ditt nuvarande innehav för att kunna ge förslag på en optimal långsiktig lösning.

Vi är experter på att ta fram investeringslösningar med goda villkor och med lägre avgifter än vad som är standard på marknaden. Dina investeringar till en optimal kostnad utan dolda avgifter eller inlåsningar i svårbegripliga avtal.


MERITI PLUS +
Som Meriti Plus-medlem blir du inbjuden till rundabordssamtal där du får den senaste informationen om obligations- och aktiemarknaden. Där har du dessutom möjlighet att ta del av andra entreprenörers erfarenheter och dela med dig av dina.

Ladda ner vår erbjudandefolder som PDF nedan.

Enkelhet, transparens & kostnadseffektivitet

Meritis kvalitetserbjudande bygger på trovärdighet. Vi systematiserar och analyserar marknaden för att du hela tiden skall förstå vad du köper. Våra analyser bygger på långsiktigt marknads- och konjunkturfokus för att säkerställa kvalitet. Därför har Meriti utvecklat ett kvalitetssystem som efter många års marknads- och analyserfarenhet har resulterat i en enkel och slagkraftig modell. Modellen är utformad för att få en förståelse för analysen.

Kvalitetssystem Obligationer i Nordeuropa

Kvalitetssystem Högutdelande aktier i Norden 

Avseende aktieförvaltningen så använder vi oss av Fundamentalanalys. Vi tar även  med ”Bubblare” i förvaltningen, dessa aktiefavoriter granskas utifrån våra urvalskriterier. Aktieportföljerna granskas dagligen aktivt vilket ger möjlighet till korrigeringar under börsdagen. 

Trendförvaltning med makroperspektiv 

Förvaltningen är trenddriven, det vill säga letar efter marknader, regioner och sektorer som av olika omständigheter har blivit köpvärda och är inne i en positiv trend. Produkten är global och förvaltarna kan välja att ta exponering mot en region genom en ETF, ett certifikat eller en fond.

Ta del av vår expertis!

  • Högutdelande aktieförvaltning på den nordiska marknaden
  • Obligationer noterade på den institutionella marknaden
  • Trendförvaltning med makroperspektiv
  • Onoterade värdepapper
  • Vi har tillstånd genom Finansinspektionen som försäkringsförmedlare och är anknutet ombud till värdepappersbolag.

MERITI/NIB – Nordic Insurance & Benefits AB har tillstånd genom Finansinspektionen som försäkringsförmedlare och är anknutet ombud till värdepappersbolag. Läs mer här

© Copyright - Nordic Insurance & Benefits AB. Produced by C|C