Kontakt

Fredrik Mattsson
Verkställande direktör
CEO

076-096 34 13

Gustav Andåker
Förvaltningschef
Analytiker

076-492 66 19

Hans Turitz
Kapitalförvaltare
Analytiker

076-492 66 11

Oscar Ekman
Systemansvarig

076-492 61 29

Jenny Roos
Compliance Officer

076-492 66 12

Nivardo Salazar
Ekonomichef
CFO

076-189 80 92

Kenneth Granholm
Förmedlare & Konsult

070-571 50 45

Marcus Wedenmark
Rådgivare

076-492 61 90

Axel Ahlstrom
Rådgivare

076-492 61 91

Keyvan Saldjoughi
Rådgivare

070-720 71 44

Anders Fredriksson
Kontorschef

070-329 59 81

Marianne Nilsson
Kundansvarig

070-739 14 11

Monika Milovanovic
Värdepappersadministratör

072-247 37 96

Anne Stewart
Kundansvarig

076-830 45 27

Agneta Nilsson
Kundansvarig

072-247 22 36

Linda Åberg
Kundansvarig

070-290 48 21

Cecilia Andhult
Redovisningsekonom

072-247 37 72

Alex Gale
Redovisningsekonom

070-245 57 15

Birgitta Oleniusson
Administratör

073-091 13 33

Anette Eliasson
Redovsiningsekonom

070-210 25 18

Rikard Nagy
Förmedlare & Konsult

070-866 09 22

Per Fredriksson
Förmedlare & Konsult

070-587 57 73

Roger Waenerlund
Senior konsult

070-680 40 87

Keyvan Saldjoughi
Rådgivare och Förmedlare Liv

070-720 71 44

Mats Petré
Konsult

070-628 69 45

Fredrik Larsson
Förmedlare Liv

070-960 48 08

Thor-Bertil Bengtsson
Förmedlare Liv

070-422 32 12

Oscar Ekman
Förmedlare Liv

076-492 61 29

Anders Bäckelin
Senior konsult

073-464 19 95

Anette Stenvall
Administratör

076-881 77 25

Susanne Johansson
Administratör

076-881 77 26

Isabell Johansson
Kundkoordinator

076-492 66 10

Jenny Roos
Compliance Officer

076-492 66 12

Nivardo Salazar
Ekonomichef

076-189 80 92

0724 023797