Kontakt

Fredrik Mattsson
Verkställande direktör
CEO

076-096 34 13

Gustav Andåker
Förvaltningschef
Analytiker

076-492 66 19

Hans Turitz
Kapitalförvaltare
Analytiker

076-492 66 11

Oscar Ekman
Systemansvarig

076-492 61 29

Jenny Roos
Compliance Officer

076-492 66 12

Nivardo Salazar
Ekonomichef
CFO

076-189 80 92

Kenneth Granholm
Förmedlare & Konsult

070-571 50 45

Marcus Wedenmark
Rådgivare

076-492 61 90

Axel Ahlstrom
Rådgivare

076-492 61 91

Keyvan Saldjoughi
Rådgivare

070-720 71 44

Fredrik Mattsson
Ansvarig

076-096 34 13

Mats Petré
Konsult

070-628 69 45

Rikard Nagy
Förmedlare & Konsult

070-866 09 22

Per Fredriksson
Förmedlare & Konsult

070-587 57 73

Roger Waenerlund
Senior konsult

070-680 40 87

Keyvan Saldjoughi
Rådgivare och Förmedlare Liv

070-720 71 44

Mats Petré
Konsult

070-628 69 45

Fredrik Larsson
Förmedlare Liv

070-587 57 73

Thor-Bertil Bengtsson
Förmedlare Liv

070-680 40 87

Carlos Jerez Lopez
Förmedlare liv

072-571 61 26

Anders Bäckelin
Senior konsult

070-866 09 22

Anette Stenvall
Administratör

031-760 70 21

Susanne Johansson
Administratör

070-680 40 87

Oscar Ekman
Kundkoordinator

076-492 61 29

Isabell Johansson
Kundkoordinator

076-492 66 10

Nils Mellgren
Kundkoordinator

076-492 66 14

Jenny Roos
Compliance Officer

076-492 66 12

Nivardo Salazar
Ekonomichef

076-189 80 92

0724 023797