Finanskoncernen MERITI AB förvärvar Stiftelsetjänst AB från PRI

MERITI AB har den 28 april 2022 ingått avtal om att förvärva PRI´s stiftelsetjänst. Affären omfattar ca 500 stiftelser, samt personal från PRI Stiftelseadministration. MERITI AB kommer genom detta att stärka sin position som ledande aktör inom stiftelseadministration.

– Affären är i linje med vår ambition att öka vår marknadsandel inom stiftelseadministration och förvaltning säger Fredrik Mattsson, VD för moderbolaget MERITI AB. Affären kommer att stärka koncernen då det finns bra synergier med befintlig verksamhet. Vi stärker även koncernens samlade kompetens genom den mångårig kunskap och erfarenhet som följer med personalen från PRI.

– I och med denna affär stärker vi vår ställning som ett Västsvenskt Finanshus där vi erbjuder våra kunder ett fullsortiment med både stiftelseadministration, kapitalförvaltning, pensionsrådgivning och försäkringar. Vi kan också ge våra nya kunder en effektivare administration och förvaltning genom våra digitala lösningar säger Per Fredriksson, VD för NiB AB (Nordic Insurance & Benefits AB ett dotterbolag till Meriti AB)

Vi hälsar våra nya kunder och medarbetare mycket välkomna till MERITI.

Läs även artikeln i SAK och LIV