Inlägg av Admin

MERITI förvärvar PRI Stiftelsetjänst AB

Finanskoncernen MERITI AB förvärvar Stiftelsetjänst AB från PRI MERITI AB har den 28 april 2022 ingått avtal om att förvärva PRI´s stiftelsetjänst. Affären omfattar ca 500 stiftelser, samt personal från PRI Stiftelseadministration. MERITI AB kommer genom detta att stärka sin position som ledande aktör inom stiftelseadministration. – Affären är i linje med vår ambition att […]